• Polski
 • English

Regulamin

 

Regulamin sklepu Pracownia Artystyczna Dragon.

Sklep internetowy działający pod adresem www.pracowniadragon.pl prowadzony jest przez firmę Pracownia Artystyczna Dragon Maria Pietras, nr NIP 718-103-39-39 , z siedzibą w Łomży, ul. Polowa 53a/4.

Pracownia Artystyczna Dragon Maria Pietras - działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łomży pod numerem 16899.

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: pracowniadragon@gmail.com
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie wysyłamy paczek za pobraniem. Za towar zamówiony w sklepie zapłacić można przelewem lub drogą elektroniczną.
 • Opłatę za wysyłkę towaru pokrywa Klient. Koszt wysyłki zależny jest od wagi zamówienia.
 • Na życzenie do zakupu dołączony zostanie rachunek. Pracownia Artystyczna Dragon nie wystawia faktur VAT, ze względu na zwolnienie podmiotowe.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą oraz drogą elektroniczną poprzez system  PayPal.
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania ich usunięcia.

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Koszty dostawy.
 4. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres pracowniadragon@gmail.com.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez Klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie czas realizacji podany jest przy każdym z produktów. Czas ten może ulec zmianie w przypadku braku materiałów lub zwiększonej ilości bieżących zamówień. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o zmianie czasu realizacji zamówienia. Pracownia Artystyczna Dragon dołoży jednak wszystkich starań, aby każde zamówienie zrealizowane było w ustalonym pierwotnie czasie.
 6. Nie wysyłamy paczek za pobraniem.

III. Koszty dostawy

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Kuriera GSL. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Wszystkie produkty (oprócz biżuterii artystycznej) wysyłane są paczkami ubezpieczonymi - na szczególnych warunkach, bardzo dobrze zabezpieczone.
 2. Koszty dostawy zależne są od wagi zamówienia. Koszty dostawy naliczane automatycznie przez sklep obowiązują jedynie w granicach Polski. W celu zamówienia produktu z dostawą poza granice Polski, wymagane jest wcześniejsze skontaktowanie się ze sklepem. Promocje dotyczące kosztów dostawy nie obowiązują zamówień z dostawą poza granice Polski. Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego anulowania zamówienia z dostawą poza granice Polski, które nie zostało wcześniej skonsultowane z obsługą sklepu.
 3. Pracownia Artystyczna Dragon korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
 4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:


 1. Przelewem na rachunek bankowy.

  Dane do wpłaty:
  Pracownia Artystyczna Dragon Maria Pietras
  ul. Polowa 53a/4
  18-400 Łomża

  Bank PEKAO S.A.
  nr rachunku 83 1240 1532 1111 0000 2046 1980

Dla płatności zagranicznych:

Kod SWIFT: PKOPPLPW

nr konta: 83 1240 1532 1111 0000 2046 1980

lub korzystając z systemu płatności bezpośrednich:  PayPal.

 1. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

IV. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

Gwarancja

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Kupującego, Kupujący może skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez  producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymał wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Reklamacja
Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub Kupujący stwierdził inną niezgodność towaru z zawartą umową, Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości Pracownia Artystyczna Dragon prosi o kontakt celem ustalenia kolejnych kroków.

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

Pracownia Artystyczna Dragon Maria Pietras

ul. Polowa 53a/4

18-400 Łomża

NIP 718-103-39-39


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres:  Pracownia Artystyczna Dragon, ul. Polowa 53a/4, 18-400 Łomża. Do takiej przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

*Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.*

 

 


Kliencie pamiętaj:

•   Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) a następnie odesłać do nas to oświadczenie wraz z towarem. 
•   Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.


V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Dane osobowe – Polityka prywatności

(obowiązuje od 25.05.2018r)

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

1. Pracownia Artystyczna Dragon przestrzegając ustawę o RODO a także respektując prawa klientów zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych naszych klientów.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Pracownia Artystyczna Dragon Maria Pietras z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 53a/4 wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej pod numerem 16899.

 

3. Dane kontaktowe administratora: adres korespondencyjny Pracownia Artystyczna Dragon, ul. Polowa 53a/4, 18-400 Łomża. Adres poczty elektronicznej: pracowniadragon@gmail.com. Telefon +48 505 518 358.

 

4.Uzasadnionym powodem przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia umowy między Państwem a Pracownią Artystyczną Dragon.

 

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Pracownię Artystyczną Dragon w czasie trwania następstw praw i obowiązków wynikających z danej umowy oraz w okresie niezbędnym do celów archiwizacji zgodnie z odpowiednimi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej niż w okresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

6. Pracownia Artystyczna Dragon przetwarza i gromadzi następujące dane osobowe:

 

· Imię i nazwisko – przy składaniu zamówienia prosimy o podanie tych danych aby móc wysłać zamówienie

· Adres do wysyłki – jest potrzebny do realizacji zamówienia i wysyłki zamówionego towaru

· numer telefonu – potrzebny w celach kontaktowych w trakcie doręczania przesyłki

· adres e-mail – potrzebny do potwierdzenia zamówienia

· adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą być też wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie)..

· Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies tzw. „ciasteczka” w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na wykorzystywanie plików Cookies lub możecie wyłączyć obsługę Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies poniżej.

 

Powyższe dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Pracownię Artystyczną Dragon do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Pracownia Artystyczna Dragon nie wysyła newslettera jak również nie prowadzi opcji logowania do serwisu.

 

7.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

8.Dane osobowe, które przetwarzamy w celu realizacji zamówienia są przekazywane jednorazowo Poczcie Polskiej, z którą serwis współpracuje w celu realizacji dostawy zamówienia złożonego w serwisie.

 

9.Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu proszę o przesłanie maila na adres pracowniadragon@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Artystyczna Dragon, ul. Polowa 53a/4, 18-400 Łomża.

 

10. W serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Pracowni Artystycznej Dragon i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Pracownia Artystyczna Dragon, ul. Polowa 53a/4, 18-400 Łomża.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.